sosyal sorumluluk

 

Sosyal Sorumluluk:

 

Şirket, daha temiz bir çevre için oluşturulan uluslararası standartlar uyum sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstermektedir.

 

Çevre politikamızda belirtildiği üzere, amacımız; Çevre bilinci ve çevre ile uyum içerisinde kalkınmanın sürdürülebilmesi Karçimsa’ nın temel hedeflerinden biridir. Karçimsa çevre faktörünü bütün tesislerinde uygulamalı olarak göz önüne almaktadır

.

Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde kamu kuruluşlarına yapılan bağışlarla, yakın çevresinin ötesine de sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Şirket, daha temiz bir çevre için oluşturulan uluslararası standartlara uyum sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstermektedir.

 

Çevre bilinci ve çevre ile uyum içerisinde kalkınmanın sürdürülebilmesi Karçimsa’ nın temel hedeflerinden biridir.

 

ISO 14001 çevre politikamızda belirtildiği üzere, amacımız; atık yönetimi en etkin şekilde uygulamak; bunun için, atıkları sınıflandırarak ayırmak, geriye dönüştürülebilecek olanların geri dönüşümünü sağlamak, yok edilmesi gerekenleri lisanslı bertaraf tesislerinde bertaraf etmek, bu şekilde atık miktarını azaltmak, yakabilecek olduğumuz kendi atıklarımızı tesisimizde lisans veya izinlerimiz kapsamında yakmak, atıkların havaya, suya ve toprağa olan zararlarını değerlendirerek gerekli tedbirleri almak ve bu şekilde bu zararları minimize etmek, yasal gerekliliklere uymak ve bunun için gerekli alt yapıyı ve kaynakları sağlamak, birlikte çalıştığımız müteahhitlere de gerekli yaptırımlar uygulatmak, bu konuda eğitim vermektir. Çevre bilinci ve çevre ile uyum içerisinde kalkınmanın sürdürülebilmesi Karcimsa’ nın temel hedeflerinden biridir. Karcimsa çevre faktörünü bütün tesislerinde uygulamalı olarak göz önüne almaktadır.

 

Ayrıca hazır beton tesisilerimizde kurulu olan Geri Dönüşüm Sistemlerinde tesis içi ve araçlardaki beton atıkları agrega ve su olarak ayrıştırılarak stoklanmakta ve tekrar üretimde kullanılmaktadır. Bu şekilde doğal kaynaklar korunmakta ve dışarıya atık vermeden çevreye duyarlı bir sistemle üretim faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Karçimsa Fabrikamız, çimento ve hazır beton tesislerimiz “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği”nde yer alan israfın önlenmesi, atık toplama alanlarının oluşturulması, çalışanlara çevre ile ilgili eğitimler verilmesi gibi sorumlulukları yerine getirerek “SIFIR ATIK BELGESİ” almaya hak kazanmıştır.

 

Geleceğimiz için sürdürülebilirliği destekleyen çalışmalarımız ile emeği geçen tüm Karçimsalılara teşekkür ederiz.